ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

อบรมหลักสูตร
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี จัดอบรมหลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำหรับคณะกรรมการในกลุ่ม จัดทำบัญชีไม่ได้ และสามารถจัดทำบัญชีได้แต่จัดทำงบการเงินไม่ได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสหกรณ์ขั้นพื้นฐานโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 37 สหกรณ์  111 คน วิทยากรในการบรรยายจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ณ ห้อง พิมพ์มาดา 3 โรงแรม ปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี ในวันที่ 20- 21 ธันวาคม 2559

 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?