ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 


จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ 

          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี  จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์  หลักสูตร  ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจและเพิ่มทักษะด้านงานตรวจสอบกิจการให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ  จำนวน  13  สหกรณ์  16  คน  วิทยากรในการบรรยายจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9  และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี    ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ระหว่างวันที่  9-10  กุมภาพันธ์  2560 


Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?