ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

สอนกิจกรรมสหกรณ์ รร.บ้านเจาะบาแน

      วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางสมบุญ  จะนะจินา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์  ให้ครูและนักเรียน ซึ่งเป็นกรรมการสหกรณ์  โรงเรียนบ้านเจาะบาแน  อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี      

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?