ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

สำนักงานสวยสะอาด ด้วยกิจกรรม ๕ ส.

      
        วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมมือดำเนินกิจกรรม ๕ ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส. ทำให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?