ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

    เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี  ร่วมพิธีถวายวางพานราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี


Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?