ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

คลินิกเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด

            เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยทีมงานข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ณ สนามโรงเรียนแม่ลานวิทยา  อ.แม่ลาน  จ.ปัตตานี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยให้บริการแนะนำการจัดทำบัญชีรับ- จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างความเข้มแข็งทางการเงินอย่างยั่งยืนแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป 

       โดยในโอกาสนี้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานต่างๆในจังหวัด โดยมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก


Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?