ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

ร่วมเป็นวิทยากรอบรม
ในหัวข้อเรื่อง "การบัญชีการบริหาร"

      เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อเรื่อง " การบัญชีการบริหาร "  นำโดย นางสาวพรทิพย์ พรหมสุวรรณ์ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทางสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการเรียนรู้ และเข้าใจถึงหลักการบัญชีการบริหาร และเพื่อให้คณะกรรมการประยุกต์ใช้กับการวางแผนควบคุม และการตัดสินใจในการดำเนินกิจการของสหกรณ์  สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้จัดอบรม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๐ ท่าน  
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?