ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด

      เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางสาวฐิตินันท์ เหมือนพะวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกณ์ปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวสมบุญ จะนะจินา ผู้สอบบัญชีสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อรับรองงบการเงิน ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบัญชี การแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบบัญชีและใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?