ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
ร่วมประชุมคณะกรรมการและรับรองงบ
สอ.ตำรวจปัตตานี

      เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางสาวดวงรัตน์ เพชรแก้ว  พร้อมด้วยพนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อรับรองงบการเงิน ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบัญชี การแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบบัญชีและใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สอ.ตำรวจปัตตานี
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?