ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

สตส.ปัตตานี จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน
(Unit School)

      เมื่อศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวฐิตินันท์ เหมือนพะวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการสอนบัญชี ได้แก่ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระบบบสมาชิกและหุ้น และ Smart CM  ณ. ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?