ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 
โครงการจัดหน่วยบริการ
"จังหวัดเคลื่อนที่"
      เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดย ทีมงานข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ณ วัดปลักหนู หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยให้บริการแนะนำการจัดทำบัญชีรับ- จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างความเข้มแข็งทางการเงินอย่างยั่งยืนแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป 
       โดยในโอกาสนี้ นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานต่างๆในจังหวัด โดยมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?