ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 
ร่วมจัดโครงการออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี
จังหวัดเคลื่อนที่
             เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดย นางนันทนีย์  จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี พร้อมทีมงานข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมจัดโครงการออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี จังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ หมู่ที่ ๒ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยให้บริการแนะนำการจัดทำบัญชีรับ- จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างความเข้มแข็งทางการเงินอย่างยั่งยืนแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

          โดยในโอกาสนี้ นายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานต่างๆในจังหวัด โดยมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก


Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?