ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

              

สตส.ปัตตานี จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน
(
Unit School)

       เมื่อศุกร์ที่  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  นางนันทนีย์  จีรสิทธิบัณฑิตย์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการสอนบัญชี ได้แก่ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ระบบบัญชีแยกประเภท และ Smart CM  ณ. ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

 


Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?