ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์
ของอำเภอยะหริ่ง

       วันที่ 27 สิงหาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ ของอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อถ่ายทอดความรู้ การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถคำนวณผลกำไร ขาดทุน จากการประกอบอาชีพ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ณ ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง  

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?