ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 
ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ 
อำเภอหนองจิก

         วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์  แปลงใหญ่มะพร้าวของอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อถ่ายทอดความรู้ การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถคำนวณผลกำไร ขาดทุน จากการประกอบอาชีพ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก


Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?