ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวสตส.ปัตตานี

ข่าวสตส.ปัตตานี

ร่วมกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ณ วัดคานีนรสสโมสร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ และแก้ไขปัญหาสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
“วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2560”
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการโครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก และโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกให้กับสหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 (ระดับจังหวัด)
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
จัดประชุม ๓ ฝ่าย ระหว่าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในกลุ่มที่ไม่มีพนักงานบัญชี
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมพิธิถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?