ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวสตส.ปัตตานี

ข่าวสตส.ปัตตานี

จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์
อบรมหลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการโครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก และโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกให้กับสหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 (ระดับจังหวัด)
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
จัดประชุม ๓ ฝ่าย ระหว่าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในกลุ่มที่ไม่มีพนักงานบัญชี
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมพิธิถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
คลินิกเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ เทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโ
โครงการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งแก่สหกรณ์"
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด
พิธีงานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยียมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
จัดงานพบปะยามเช้า (กาแฟยามเช้า)
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์รอบอ่าวปัตตานี

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?