ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวสตส.ปัตตานี

ข่าวสตส.ปัตตานี

ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอยะหริ่ง
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์รถยนต์โดยสารรอบเมืองปัตตานี จำกัด
เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 รอบที่ 2
ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอปะนาเระ
ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) ครั้งที่ 5/2561
ร่วมประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
“สตส.ปัตตานี ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ.โคกโพธิ์”
ร่วมเป็นวิทยากร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ของอำเภอหนองจิก
สตส.ปัตตานี ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านบัญชีในวันสหกรณ์นักเรียน ปี 2561
จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561
ร่วมจัดโครงการออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีจังหวัดเคลื่อนที่
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day)
ถ่ายทอดความรู้สอนและการจัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ ที.พี.ที จำกัด
เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรอำเภอปะนาเระ (OT)
เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางพิจารณาการใช้อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ร่วมจัดโครงการออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี จังหวัดเคลื่อนที่

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?