ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวสตส.ปัตตานี

ข่าวสตส.ปัตตานี

เข้าประเมินความพร้อมวิสาหกิจตามกลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ 2562
เข้าร่วมประชุมใหญ่ สกก.พัฒนาพื่นที่พรุแฆแฆ จก. สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2561
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สหกรณ์การเกษตรเมืองปัตตานี จำกัด
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเกษตรกรทำสวนควน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี จัดกิจกรรม ๕ ส.
สตส.ปัตตานีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านทุ่งน้อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงการภาคการเกษตรโดยกลไกสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่
จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562
ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ แปลงใหญ่มะพร้าว อำเภอหนองจิก
ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ อ.แม่ลาน
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางลานควาย จำกัด
ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ อำเภอยะหริ่ง
ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ อำเภอปะนาเระ
ร่วมจัดโครงการออกหน่วยบริการคลินิกเคลื่อนที่ อำเภอยะรัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอกะพ้อ
ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2561
ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอทุ่งยางแดง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?