ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวสตส.ปัตตานี

ข่าวสตส.ปัตตานี

จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562
ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ แปลงใหญ่มะพร้าว อำเภอหนองจิก
ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ อ.แม่ลาน
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางลานควาย จำกัด
ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ อำเภอยะหริ่ง
ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ อำเภอปะนาเระ
ร่วมจัดโครงการออกหน่วยบริการคลินิกเคลื่อนที่ อำเภอยะรัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอกะพ้อ
ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2561
ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอทุ่งยางแดง
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "การทำบัญชีบริหารสวนยางเบื้องต้น"
ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอยะหริ่ง
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์รถยนต์โดยสารรอบเมืองปัตตานี จำกัด
เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 รอบที่ 2
ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอปะนาเระ
ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) ครั้งที่ 5/2561
ร่วมประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?