ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวสตส.ปัตตานี

ข่าวสตส.ปัตตานี

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดำเนินการสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้กับสมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน
เข้าร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรกำปงบารู จำกัด
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรปะนาเระ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรกะพ้อ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ปาล์มน้ำมันปัตตานี จำกัด
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรหนองจิก จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สหกรณ์การเกษตรยะหริ่ง จำกัด
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรปิยาราตา-นทพ จำกัด
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขปัตตานีจำกัด
เข้าดำเนินการสอบทานหนี้ สอบทานทุนเรือนหุ้น สอบทานเงินรับฝากโดยตรงกับสมาชิก
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
เข้าประเมินความพร้อมวิสาหกิจตามกลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ 2562
เข้าร่วมประชุมใหญ่ สกก.พัฒนาพื่นที่พรุแฆแฆ จก. สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2561
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สหกรณ์การเกษตรเมืองปัตตานี จำกัด
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเกษตรกรทำสวนควน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี จัดกิจกรรม ๕ ส.
สตส.ปัตตานีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านทุ่งน้อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?