ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวสตส.ปัตตานี

ข่าวสตส.ปัตตานี

เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรอำเภอปะนาเระ (OT)
เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางพิจารณาการใช้อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ร่วมจัดโครงการออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี จังหวัดเคลื่อนที่
ร่วมจัดโครงการออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี จังหวัดเคลื่อนที่
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
สตส.ปัตตานี จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน
จัดอบรมสอนแนะนักเรียน หลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้า” ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
จัดอบรมสอนแนะนักเรียน หลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้า”
จัดอบรมสอนแนะนักเรียน หลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นกล้า”
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน
จัดอบรมสอนแนะนักเรียน หลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้า”
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ อ.ปะนาเระ
โครงการจัดหน่วยบริการ " จังหวัดเคลื่อนที่ "
ประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ร่วมประชุมคณะกรรมการและรับรองงบ สอ.ตำรวจปัตตานี
ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๐ ของสหกรณ์การเกษตรปิยาราตร - นทพ. จำกัด
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อเรื่อง " การบัญชีการบริหาร "
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด
อบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?