ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวสตส.ปัตตานี

ข่าวสตส.ปัตตานี

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด
อบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
สำนักงานสวยสะอาด ด้วยกิจกรรม ๕ ส.
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ให้คำแนะนำด้านการจัดทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรกร อย่างยั่งยืน อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอมายอ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ให้คำแนะนำด้านการจัดทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรกร อย่างยั่งยืน อำเภอสายบุรีและอำเภอกะพ้อ
โครงการพัฒนาทักษะการสอนแนะบัญชีและการนำเสนองบการเงินในการปฏิบัติงานจริงของผู้สอบบัญชีต้นแบบ
สอนกิจกรรมสหกรณ์ รร.บ้านเจาะบาแน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ให้คำแนะนำด้านการจัดทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรกร อย่างยั่งยืน อำเภอแม่ลาน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ให้คำแนะนำด้านการจัดทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรกร อย่างยั่งยืน อำเภอหนองจิกและอำเภอเมือง
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด
ร่วมกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ณ วัดคานีนรสสโมสร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ และแก้ไขปัญหาสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
“วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2560”
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?