ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี (29/10/2563)
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมยางปัตตานี 2015 จำกัด (25/08/2563)
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางสาวน้ำฝน แก้วแจ้ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมยางปัตตานี 2015 จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์อิสลามฟาฏอนีดารุสสลาม จำกัด (20/08/2563)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางพิกุล บัวแก้วนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์อิสลามฟาฏอนีดารุสสลาม จำกัด ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (18/08/2563)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางสาวดวงรัตน์ เพชรแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนศาสน์อิสลามกะลาพอ อำเภอสายบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์
ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน บ้านปิยา (18/08/2563)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางสาวดวงรัตน์ เพชรแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนายอัสมัน เจ๊ะมามะ เจ้าหน้าที่โครงการมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน ให้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านปิยา ณ ห้องประชุมพัฒนาชีวิตใหม่ บ้านปิยา หมู่ 3 ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
อ่านทั้งหมด     
                              
                            ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
 
 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 
 
 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?