ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
สตส.ปัตตานี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (07/05/2563)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายเทิดศักดิ์ สมบัติเปี่ยม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” บริเวณรอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานนี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (01/05/2563)
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2563 (17/03/2563)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางสาวตอแฮเราะ ดือเระซอ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และคณะทำงาน ได้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2563
เข้าวางรูประบบบัญชีและควบคุมภายใน พร้อมทั้งสอนแนะการบันทึกสมุดเงินสด ให้กับวิสาหกิจชุมชน (12/03/2563)
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางดวงเนตร ชูผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และ เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน เข้าวางรูประบบบัญชีและควบคุมภายใน พร้อมทั้งสอนแนะการบันทึกสมุดเงินสด
เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอทุ่งยางแดง (11/03/2563)
วันที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดยนางสาวฮุซนา บินฮาริส พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 2 เพื่อนำงานบริการของส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี ไปให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
อ่านทั้งหมด     
                              
                            ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
 
 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 
 
 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?