ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรกะพ้อ จำกัด (12/11/2562)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางดวงเนตร ชูผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรกะพ้อ จำกัด
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรกูแบสีราพัฒนา จำกัด (07/11/2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางดวงเนตร ชูผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรกูแบสีราพัฒนา จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรกูแบสีราพัฒนา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านทุ่งน้อย (25/10/2562)
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางดวงเนตร ชูผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านทุ่งน้อย เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และรับทราบการพิจารณาอนุมัติงบการเงินจากที่ประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกร รวมถึงการชี้แจงข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ร่วมกิจกรรมจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23/10/2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา18.30 น. นางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ.หนองจิก (18/09/2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ตลาดกลางปศุสัตว์ จังหวัดชายแดนใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
อ่านทั้งหมด     
                              
                            ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
 
 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 


 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?