ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (15/01/2562)
15 มกราคม 2562 นางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 บ้านบูกาสาแลแม ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน 2 ราย รับฟังการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียน โครงการพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบริโภคในโรงเรียน
ดำเนินการสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้กับสมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน (25/12/2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดย นางดวงเนตร ชูผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพร้อมด้วยพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินการสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้กับสมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด สาขาโคกโพธิ์ โดยแบ่งการจัดอบรมเป็น 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ มัสยิดบ้านเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จำนวน 276 ราย รุ่นที่ 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน 141 ราย
เข้าร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี (19/12/2561)
วันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวฮุซนา บินฮาริส นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วม ออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ณ โรงเรียนบ้านวังกว้าง หมู่ 5 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรกำปงบารู จำกัด (27/11/2561)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรกำปงบารู จำกัด ณ มัสยิดแยระ อ.มายอ จ.ปัตตานี
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรปะนาเระ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (26/11/2561)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางดวงเนตร ชูผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรปะนาเระ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรปะนาเระ
อ่านทั้งหมด     

                               ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี 

                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น    
               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

             เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

                                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและ คนสวน

               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น

 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 


 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?