ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรอำเภอปะนาเระ (OT) (19/04/2561)
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นางนันทนีย์ จีรสิทธิบัญฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรอำเภอปะนาเระ (OT) โดยมี นางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรอำเภอ (Operation Team : OT) พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ ศิริสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 11 อำเภอปะนาเระ
เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางพิจารณาการใช้อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (18/04/2561)
วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางนันทนีย์ จีรสิทธิบัญฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดปัตตานี และทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางพิจารณาการใช้อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ร่วมจัดโครงการออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี จังหวัดเคลื่อนที่ (10/04/2561)
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดยนางญารียะห์ อาแว นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พนักงานราชการพร้อมทีมงานลูกจ้าง ร่วมจัดโครงการออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี จังหวัดเคลื่อนที่กับเทศการวันแตงโมง ณ สนามกีฬาอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ร่วมจัดโครงการออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี จังหวัดเคลื่อนที่ (21/02/2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดย นางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี พร้อมทีมงานข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมจัดโครงการออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี จังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ หมู่ที่ ๒ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี (07/02/2561)
นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยนางสาวณิชาพร สังฆะโต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานปี 2561 เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี นางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานีและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
อ่านทั้งหมด     

                               ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี 

                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น    
               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

             เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

                                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและ คนสวน

               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น

 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 


 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?