ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด (26/09/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ณ สนามโรงเรียนแม่ลานวิทยา อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยให้บริการแนะนำการจัดทำบัญชีรับ- จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยในโอกาสนี้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานต่างๆในจังหวัด โดยมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
อบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี (23/08/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ได้จัดอบรม " ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน" ที่เข้าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัตตานี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมี ท่านรองลือชัย เจริญทรัพย์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ มีจำนวน 98 โรงเรียน วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (14/08/2560)
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมพิธีถวายวางพานราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ลานศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
สำนักงานสวยสะอาด ด้วยกิจกรรม ๕ ส. (03/08/2560)
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมมือดำเนินกิจกรรม ๕ ส. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส. ทำให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ให้คำแนะนำด้านการจัดทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรกร อย่างยั่งยืน อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอมายอ (24/07/2560)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ให้คำแนะนำด้านการจัดทำบัญชี “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรกร อย่างยั่งยืน” ให้แก่คณะกรรมการชุมชน ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีชุมชนและบัญชีกลุ่มสมาชิกชุมชน อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอมายอ
อ่านทั้งหมด     
          
                     
 
 
 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 


 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?