ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
สตส.ปัตตานี ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (08/06/2561)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา ๐๙.0๐ นางนันทนีย์ จีรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านบัญชีในวันสหกรณ์นักเรียน ปี 2561 (07/06/2561)
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี และบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี วัถตุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 (28/05/2561)
วันที่ 2๘ พฤษภาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดย นางนันทนีย์ จีรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี และบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561
ร่วมจัดโครงการออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีจังหวัดเคลื่อนที่ (10/05/2561)
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดยนางดวงเนตร ชูผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมทีมงานพนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมจัดโครงการออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปล่องหอย หมู่ที่ ๓ ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) (08/05/2561)
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดย นางนันทนีย์ จีรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี พร้อมทีมงาน พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ ๖ ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
อ่านทั้งหมด     

                               ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี 

                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น    
               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

             เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

                                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและ คนสวน

               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น

 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 


 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?