ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
ร่วมกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ณ วัดคานีนรสสโมสร (23/06/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา โดย..รองผู้ว่าราชการ ดร.พงษ์เทพ ไข่มุกเป็นประธานในพิธี ณ วัดคานีนรสสโมสร พระอารามหลวง
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ และแก้ไขปัญหาสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (22/06/2560)
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ และแก้ไขปัญหาสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีนางสาวฐิตินันท์ เหมือนพะวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ
“วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2560” (07/06/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จัดนิทรรศการในงาน "วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2560” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงริเริ่มและส่งเสริมให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายลือชัย เจริญทรัพย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ หัองประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) (26/05/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Filed Day) และการบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านท่ามะนาว ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) (25/05/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Filed Day) และการบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
อ่านทั้งหมด     
          
                     
 
 
 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 


 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?