ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ.หนองจิก (18/09/2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ตลาดกลางปศุสัตว์ จังหวัดชายแดนใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
จัดประชุมโครงการ "3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” (11/09/2562)
วันที่ 11 กันยายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี จัดประชุมโครงการ "3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” โดยมีนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
จัดกิจกรรมเปิดกระปุก สรุปผลการออม ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ กองบังคับการ กองพันทหารสื่อสารที่ 15 (08/08/2562)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดกระปุก สรุปผลการออม ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ กองบังคับการ กองพันทหารสื่อสารที่ 15 ค่ายสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
จัดกิจกรรมเปิดกระปุก สรุปผลการออม ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนวัดมะกรูด (07/08/2562)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดยนางรสสุคนธ์ ประสิทธิ์รัชต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยคณะดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดกระปุก สรุปผลการออม ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนวัดมะกรูด
จัดกิจกรรมเปิดกระปุก สรุปผลการออม ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบ้านเกาะตา ตำบลห้วยเงาะ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (06/08/2562)
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดยนางดวงเนตร ชูผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดกระปุก สรุปผลการออม ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบ้านเกาะตา ตำบลห้วยเงาะ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
อ่านทั้งหมด     
                              
                            ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
 
 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 


 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?