ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562 (18/09/2561)
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562 สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่พร้อมรับการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2562 โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด อ.เมือง จ.ปัตตานี
ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ แปลงใหญ่มะพร้าว อำเภอหนองจิก (03/09/2561)
วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ แปลงใหญ่มะพร้าวของอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อถ่ายทอดความรู้ การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ อ.แม่ลาน (30/08/2561)
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางญารียะฮ์ อาแว นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ ณ ศูนย์คัดแยกผลไม้ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เพื่อถ่ายทอดความรู้ การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางลานควาย จำกัด (28/08/2561)
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นางสาวดวงรัตน์ เพชรแก้ว ผู้สอบบัญชีและนางญารียะฮ์ อาแว ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางลานควาย จำกัด ณ วัดมหิงษ์สุวรรณนิมิตอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งให้คำแนะนำชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาด้านการเงิน การบัญชีแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ อำเภอยะหริ่ง (27/08/2561)
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ ของอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อถ่ายทอดความรู้ การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
อ่านทั้งหมด     

                               ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี 

                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น    
               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

             เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

                                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและ คนสวน

               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น

 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 


 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?