ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
ร่วมประชุมคณะกรรมการและรับรองงบ สอ.ตำรวจปัตตานี (07/12/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางสาวดวงรัตน์ เพชรแก้ว พร้อมด้วยพนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อรับรองงบการเงิน ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบัญชี การแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบบัญชีและใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สอ.ตำรวจปัตตานี
ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๐ ของสหกรณ์การเกษตรปิยาราตร - นทพ. จำกัด (24/11/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เกษตรปิยาราตา-นทพ. จำกัด นำโดย นางสาวดวงรัตน์ เพชรแก้ว พร้อมด้วยพนักงานราชการและลุกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีหสกรณ์ปัตตานี ณ อาคารอเนกประสงค์ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านปิยาราตา ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด (05/11/2560)
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางสาวฐิตินันท์ เหมือนพะวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกณ์ปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวสมบุญ จะนะจินา ผู้สอบบัญชีสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อรับรองงบการเงิน ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบัญชี การแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบบัญชีและใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อเรื่อง " การบัญชีการบริหาร " (15/10/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อเรื่อง " การบัญชีการบริหาร " นำโดย นางสาวพรทิพย์ พรหมสุวรรณ์ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทางสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการเรียนรู้ และเข้าใจถึงหลักการบัญชีการบริหาร และเพื่อให้คณะกรรมการประยุกต์ใช้กับการวางแผนควบคุม และการตัดสินใจในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้จัดอบรม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๐ ท่าน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด (26/09/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ณ สนามโรงเรียนแม่ลานวิทยา อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยให้บริการแนะนำการจัดทำบัญชีรับ- จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยในโอกาสนี้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานต่างๆในจังหวัด โดยมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
อ่านทั้งหมด     

                               ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี 

                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น    
               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

             เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

                                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและ คนสวน

               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น

 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 


 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?