ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (07/08/2561)
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ โดยมีนายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีวาระในการประชุมที่ประธานแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับหนังสือเรื่องต่าง ๆ จาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการประชุม ครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอกะพ้อ (26/07/2561)
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางดวงเนตร ชูผล ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ของอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลตะโละดือรามัน
ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 (26/07/2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านสายชล สาขา 2 (กูแบสีรา) หมู่ 4 บ้านกูแบสีรา ตำบลกอลำ อำเภอ ยะรัง จังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอทุ่งยางแดง (24/07/2561)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางสาวดวงรัตน์ เพชรแก้ว ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ของอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งแดง
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "การทำบัญชีบริหารสวนยางเบื้องต้น" (23/07/2561)
วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางสาวดวงรัตน์ เพชรแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "การทำบัญชีบริหารสวนยางเบื้องต้น" เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบต้นทุนจากการประกอบอาชีพการทำสวนยาง และสามารถนำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองปัตตานี
อ่านทั้งหมด     

                               ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี 

                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น    
               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

             เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

                                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและ คนสวน

               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น

 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 


 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?